Research Center for Infectious Diseases

Posts

ThayCuong2

Nguyen Cuong, PhD.

Collaborating PI

Research Interest(s)

 • Genomics
 • Transcriptomics
 • Metagenomics
 • Pharmacogenomics

Education

BS., University of Science, Vietnam National University Hanoi, HCMC

MS., Chungbuk National University, Korea

Ph.D., Chungbuk National University, Korea

Publications

 • Chinh Quoc Hoang, Hong‐Quan Duong, Nguyen Thanh Nguyen, Sy Anh Hao Nguyen, Cuong Nguyen, Bo Duy Nguyen, Lan Tuyet Phung, Dung Thuy Nguyen, Chau Thi Minh Pham, Trang Le Doan And Mai Hoang Tran. Clinical evaluation of RB1 genetic testing reveals novel mutations in Vietnamese patients with retinoblastoma. Molecular And Clinical Oncology (2021) 15: 182

 • Nguyen Si-Tuan, Hua My Ngoc, Le Duy Nhat, Cuong Nguyen, Huy Quang Pham, Nguyen Thuy Huong. Genomic features, whole-genome phylogenetic and comparative genomic T analysis of extreme-drug-resistant ventilator-associated-pneumonia Acinetobacter baumannii strain in a Vietnam hospital. Infection, Genetics and Evolution 80 (2020) 104178

 •  

  Cuong Nguyen, Jae Kyoung Kim, Seung Kee Han. Robust and Tunable Toggle Switches with Interlocked Positive Feedback Loops. Journal of the Korean Physical Society (2020), Vol. 77, No. 4

 •  

  Huy Quang Nguyen, Nguyen Thi-Hanh Vu, Ha Hoang Chu, Son Ky Chu,c Ha Hoang, Thanh Trung Tran, Cuong Nguyen, Linh Thi-My Dinh, Hien Thi-Thu Trinh, Tien Quyet Phi. Draft Genome Sequence of Streptomyces cavourensis YBQ59, an Endophytic Producer of Antibiotics Bafilomycin D, Nonactic Acid, Prelactone B, and 5,11-Epoxy-10-Cadinanol, Microbiology resource Announcements (2018), Vol 7:11

 •  

  Nguyen Si‐Tuan, Hua My Ngoc, Pham Thi Thu Hang, Cuong Nguyen, Pham Hung Van and Nguyen Thuy Huong. New eight genes identified at the clinical multidrug‐resistant Acinetobacter baumannii DMS06669 strain in a Vietnam hospital. Ann Clin Microbiol Antimicrob (2017) 16:74 DOI 10.1186/s12941‐017‐0250‐9

 •  

  LT-M, Trinh HT-T, Phi TQ. 2018. Draft genome sequence of Streptomyces cavourensis YBQ59, an endophytic producer of antibiotics bafilomycin D, nonactic acid, prelactone B, and 5,11-epoxy-10-cadinanol. Microbiol Resour Announc 7:e01056-18

 •  

  Hien Trinh, Khoa Truong Nguyen, Lam Van Nguyen, Huy Quang Pham, Can Thu Huong, Tran Dang Xuan, La Hoang Anh, Mario Caccamo, Sarah Ayling, Nguyen Thuy Diep, Khuat Huu Trung, Tran Dang Khanh and Cuong Nguyen. Whole-Genome Characteristics and Polymorphic Analysis of Vietnamese Rice Landraces as a Comprehensive Information Resource for Marker-Assisted Selection. International Journal of Genomics (2017).

 •  

  Hoang Minh Hien*, Cuong Nguyen*, Huy Quang Pham, Lam Van Nguyen, Truong Nam Hai, Chu Hoang Ha, Lam Dai Nhan et al. Transcriptome sequencing and comparative analysis of Schizochytrium mangrovei PQ6 at different cultivation times. Biotechnology Letters 38, no. 10 (2016): 1781-1789

 •  

  Cuong Nguyen, Thu Giang Nguyen, Lam Van Nguyen, Huy Quang Pham, Trieu Hai Nguyen, Hoa Thi Pham, Hoa Thi Nguyen et al., De novo assembly and transcriptome characterization of major growth-related genes in various tissues of Penaeus monodon. Aquaculture 464 (2016): 545-553

 •  

  Thi Huyen Do, Thi Thao Nguyen, Thanh Ngoc Nguyen, Quynh Giang Le, Cuong Nguyen, Keitarou Kimura, Nam Hai Truong. Mining biomass-degrading genes through Illumina-based de novo sequencing and metagenomic analysis of free-living bacteria in the gut of the lower termite Coptotermes gestroi harvested in Vietnam.  Journal of Bioscience and Bioengineering 2014

 •  

  Cuong Nguyen and Seung Kee Han. Synchronization of toggle switches coupled through a common inhibitor. EPL 90 10010, 2010

 •  

  Cuong Nguyen and Seung Kee Han. Dynamic Analysis of Interlocked Positive Feedback Loops. J. Korean Phys. Soc., 2008. 53:3460-3467

 •  

  Cuong Nguyen, Doan Lan Pham, Chang No Yoon, Hak-Yong Kim, Seung Kee Han. Positional Co-Regulation of Transcription Factors in Saccharomyces Cerevisiae. J. Korean Phys. Soc., 2007. 50: 332-336

 • Lam Nguyen, Xuan Thi Trinh, Hien Trinh, Dang Hung Tran, Cuong Nguyen. BWTaligner: a genome short-read aligner. Vietnam Journal of Science, Technology and engineering, Vol 60 number 2, June 2018

 •  

  Hoàng Quốc Huy, Trịnh Thị Xuân, Phạm Quang Huy, Nguyễn Văn Lâm, Trần Công Hoàng, Vũ Thị Bích Hường, Lê Quang Tường, Hoàng Thị Hồng, Bạch Quốc Khánh, Nguyễn Anh Trí, Dương Quốc Chính, Nguyễn Cường. Nghiên cứu ứng dụng Tin sinh học xác định biến dị di truyền trên bệnh nhân bệnh bạch cầu dòng tủy mạn tính. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam B: 14(3), 201

 •  

  Nguyễn Hải Bằng, Phạm Quang Huy, Trần Xuân Thạch, Nguyễn Giang Thu, Nguyễn Thị Minh Thanh, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Thu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Cường, Nguyễn Hữu Ninh, Đồng Văn Quyền, Chu Hoàng Hà, Đinh Duy Kháng. Phân tích hệ phiên mã và sàng lọc một số gen giả định liên quan tới tính trạng tăng trưởng ở tôm sú (Penaeus monodon)”. Tạp chí Công nghệ sinh học: 15(2): 1-10, 2017

 •  

  Nguyễn Văn Lâm, Phạm Quang Huy, Nguyễn Quốc Đại, Hoàng Minh Hiền, Đặng Diễm Hồng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà, Trương Nam Hải, Nguyễn Cường. Lắp ráp và chú giải hệ gen vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 của Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2(6B): 37-41, 2015

 •  

  Nguyễn Cường, Phạm Quang Huy, Nguyễn Văn Lâm, Hà Thị Thu, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Hải Triều, Đậu Huy Tùng, Nguyễn Giang Thu, Nguyễn Hữu Ninh, Đồng Văn Quyền, Chu Hoàng Hà, Đinh Duy Kháng. Lắp ráp, chú giải và phân tích hệ phiên mã tôm sú Penaeus monodon. Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long 6/2015

 •  

  Nguyễn Giang Thu, Nguyễn Hải Triều, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Thu, Đậu Huy Tùng, Vũ Thị Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Quang Huy, Nguyễn Cường, Nguyễn Hữu Ninh, Nguyễn Lê Anh, Trần Quốc Quân, Cao Tiến Dũng, Đồng Văn Quyền, Chu Hoàng Hà, Đinh Duy Kháng. Giải trình tự và lắp ráp de novo hệ phiên mã tôm sú (Penaeus monodon). Tạp chí Công nghệ Sinh học 13(2A): 417-422, 2015

 •  

  Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Hà Linh, Nguyễn Văn Tụng, Nguyễn Lê Anh, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Cường. Phân tích đa hình đơn nucleotide hệ gen vi khuẩn lao Việt Nam với công nghệ giải trình tự thế hệ mới. Tạp chí Công nghệ Sinh học (1): 1-7, 2015

 •  

  Cuong Nguyen, Hoang Do Thanh Tung, Trinh Thi Xuan. Flexible controllability of interlocked feedback loops in biological systems. Journal of science of HNUEFIT., 2013, 10:176-189

 •  

  Cuong Nguyen and Seung Kee Han. Dynamic Analysis of Cell Cycle Regulation: Dynamic Modules Composed of Feedback Loops. Advances in Natural Sciences, 2008. 9:103-117

 •  

  Cuong Nguyen, Xuan T. Trinh. Cấu trúc tương đồng Operon ở nấm men S. Cereviseae.  Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công An, 2012. 29:42-45

Awards

 1. First prize in the competition “OLYMPIC Tin học”
 2. Third prize in the contest “OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2000”